تجلیل از ۱۲ واحد صنفی برگزیده سال ۹۶در یاسوج
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۵ هزار واحد صنفی در استان فعال هستند که به صورت مستمر برای رعایت همه قوانین و مقررات عرضه کالا بر کار آنها نظارت می شود.