تجمع گروهی از فلسطینیان در قدس اشغالی برای پایان محاصره نوار غزه
گروهی از فلسطینیان در شهرک ابودیس در قدس اشغالی تجمع کردند و پایان محاصره و تحریم نوار غزه را خواستار شدند.