تجهیز پایانه دو بندر شهید رجایی با اعتبار ۱۰۰ میلیون یورویی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تکمیل پایانه ۲ بندر شهید رجایی و آغاز عملیات احیای فاز ۳ این بندر نیوز داد.