تحصن استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغان وارد بیست و ششمین آنلاین شد


تحصن استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغان وارد بیست و ششمین آنلاین شد

تحصن استادان و دانشجویان تربیت معلم سید جمال الدین افغان برای ارتقای این نهاد آموزشی نیمه عالی به دانشگاه وارد بیست و ششمین آنلاین شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ تربیت معلم سید جمال الدین افغان در شهر کابل از ۲۶ آنلاین بدین سو به دلیل تحصن استادان و دانشجویان آن تعطیل شده است.

استادان و دانشجویان تربیت معلم سید جمال الدین افغان امآنلاین شنبه (۱۲ جوزا) در نشستی در کابل، بار  دیگر بر ارتقای این نهاد آموزشی نیمه عالی به یک نهاد تحصیلی عالی تاکید کردند.

 شاه پور عنایت یکی از استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغان در این نشست گفت:” سیستم کنونی نهاد تربیت معلم یا نیمه عالی در جامعه تحصیلی امآنلاین قابل قبول نیست و ما نمی‌خواهیم که دانشجویان این نهاد نیمه عالی را با مدارکی فراغت دهیم که نمی‌توانند با آن برای خودشان کار پیدا کنند.”

آقای عنایت تاکید کرد که نهاد نیمه عالی تربیت معلم سید جمال الدین ظرفیت ارتقاء به دانشگاه را دارد و به خوبی می‌تواند معیارهای یک دانشگاه نمونه را در کشور برآورده کند.

وی افزود: “ریاست عمومی تربیت معلم و رییس تربیت معلم سید جمال الدین می‌خواهند که نهاد تربیت معلم سید جمال الدین لغو شده و به یک مرکز برگزاری سمینارهای ناکارآمد تبدیل شود..”

 وی تاکید کرد که با اجرایی شدن این امر صدها استاد تربیت معلم سید جمال الدین بیکار و هزاران دانشجو دیگر بی سرنوشت خواهند شد.

این درحالی است که به گفته آقای عنایت این استادان و دانشجویان تاکنون از سوی حکومت پاسخی برای خواسته‌های‌شان دریافت نکرده اند.

وی همچنان تاکید کرد: “ما تا زمانی که به خواسته‌های مان رسیدگی صورت نگیرد به صنوف درسی باز نمی‌گردیم.”

شاه پور عنایت همچنان گفت که در صورت بی توجهی حکومت، آنان هفته آینده دست به تظاهرات گسترده زده و جلو دروازه ارگ خیمه‌های تحصن برپا خواهند کرد.

به گفته وی، در تربیت معلم سید جمال الدین افغان  ۱۹۰ استاد مشغول تدریس می‌باشند که از این میان، ۹۳ تن آنان دارای مدرک ماستری، یک تن دارای مدرک دوکتورا و دیگر استادان آن دارای مدرک لیسانس می‌باشند.

این استاد تربیت معلم سید جمال الدین بیان داشت که این نهاد آموزشی بیش از ۱۰۵ سال پیشینه دارد و هم اکنون بیش از ۲۵۰۰ دانشجو در این نهاد درس می‌خوانند و سالانه بیش از ۲ هزار دانشجو از این نهاد فارغ التحصیل می‌شوند.

حمید پارسا- نویسنده وستر