تحقق شعار امسال ماموریت اصلی مدیران استان همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان گفت: باید تلاش برای تحقق شعار سال ماموریت اصلی مدیران استان همدان باشد.