تحلیلگر سوری: دلیل مخالفت آمریکا با عملیات ارتش سوریه، حفظ منافع اسرائیل و تروریست‌هاست
تحلیل‌گر ارشد مسائل سوریه در مطلبی دلیل مخالفت آمریکا با عملیات ارتش سوریه در استان درعا را حفاظت از منافع رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها عنوان کرد.