تدابیر اردوغان برای تسهیل تردد شهروندان ترکیه‌ای به اروپا
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد کشورش قصد دارد برای تطابق با معیار‌های اتحادیه اروپا تدابیری اتخاذ کند تا شهروندان ترکیه‌ای بتوانند راحت‌تر روادید دریافت و به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا سفر کنند.