تدابیر ویژه امنیتی در آنلاینهای نوآنلاین روی دست گرفته می‌شود


تدابیر ویژه امنیتی در آنلاینهای نوآنلاین روی دست گرفته می‌شود

مسوولان در وزارت امور داخله کشور از تامین امنیت تجمعات مردمی در آنلاینهای نوآنلاین اطمینان داده می‌گویند که تدابیر ویژه امنیتی در سراسر کشور روی دست گرفته خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دو آنلاینمانده به جشن نوآنلاین درحالی که مردم برای استقبال گرم و پرشور از این جشن تاریخی آمادگی می‌گیرند که نگرانی‌هایی درباره چگونگی امنیت این جشن نیز وجود دارد.

اما مسوولان در وزارت امور داخله کشور از تامین امنیت کامل تجملات مردمی در آنلاینهای نوآنلاین اطمینان داده می‌گویند که تدابیر جدی امنیتی در سراسر افغانستان روی دست گرفته خواهد شد.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با نویسنده وستر بیان داشت که وزیر داخله هدایات کتبی و شفایی به فرماندهان پولیس ولایات صادر کرده و هدایت داده است که در آنلاینهای نوآنلاین تدابیر ویژه امنیتی را روی دست بگیرند.

آقای رحیمی افزود که در آنلاینهای پیشرو تمام محلات که مورد تجمع مردم است نیروهای امنیتی و کشفی در آنها به طور گسترده مستقر شده وامنیت مراسم های تجلیل از جشن نوآنلاین تامین خواهد کرد.

وی خاطر نشان ساخت که تمام امکانات پولیس و نیروهای امنیتی در آنلاینهای نوآنلاین به کار انداخته شده و از بآنلاین هرنوع واقعه ناخوشایند در سراسر کشور جلوگیری خواهد شد.

وی با دادن اطمینان از تامین امنیت کامل تجمعات مردمی در آنلاینهای نوآنلاین از شهروندان کشور خواست که برای تامین هرچه بیشتر امنیت تجمعات همکاری های لازم شان را با نیروهای امنیتی داشته و در صورت مشاهده موارد مشکوک پولیس را در جریان قرار دهند.

گفتنی است که آنلاین اول بهار یا اولین آنلاین سال خورشیدی، به نوآنلاین مشهور است و یکی از جشن های تاریخی آریایی‌ها محسوب می‌شود، این آنلاین تاریخی در حوزه زبان فارسی و فراتر از آن در بسیار از کشورهای جهان به طور گسترده تجلیل می‌شود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر