تداخل حریم شهر‌ها و روستا‌ها معضل اصلی شهرستان بهارستان
نماینده شهرستان بهارستان در شورای استان تهران گفت: تداخل حریم شهر‌ها و روستا‌ها از معضلات جدی شهرستان بهارستان است.