تداوم خشکسالی در آلمان باعث پیدا شدن شهر آتلانتیس از زیر آب شد
تداوم خشکسالی در آلمان ویرانه‌های یک روستای متروک را آشکار کرد که به بیش از صد سال و زمانی باز می‌گردد که یک سد بزرگ در منطقه زده شد.