ترافیک در استان فارس روان است/تراکم ترافیک در برخی محور‌ها
جانشین رئیس پلیس راه شمال فارس گفت: با وجود تراکم ترافیک در برخی محورها، اما ترافیک روان و عادی در جریان است.