ترافیک در جاده مشهد – تهران نیمه سنگین است
رئیس پلیس راه استان سمنان گفت : ترافیک شبانه جاده مشهد – تهران در محدوده این استان نیمه سنگین ، پر حجم و روان است.