ترافیک صبحگاهی در آزاد راه زنجان -قزوین
رئیس پلیس راه استان زنجان گفت : در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان ترافیک پرحجم گزارش شده است.