ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه های زنجانجانشین رییس پلیس راه استان گفت : ترافیک در آزاد راه زنجان – قزوین و زنجان – تبریز نیمه سنگین است.