ترامپ بار دیگر خواستار تجهيز معلمان آمريکا به سلاح شد
رئیس جمهور آمریکا در توئیت جدید خود از ممنوعیت حمل سلاح در مدارس این کشور انتقاد کرد.