ترامپ :بی صبرانه منتظر ملاقات با رهبر کوریای شمالی هستم


ترامپ :بی صبرانه منتظر ملاقات با رهبر کوریای شمالی هستم

دونالد ترامپ رئیس وستر امریکا گفته است که بی‌صبرانه منتظر ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است.
دونالد ترامپ، رئیس وستر امریکا می گوید: ” در جریان این سالها در دولت های مختلف همه می گفتند که حتی امکان کوچک برای برقراری صلح و خلع سلاح هسته‌ی در شبه جزیره کوریا وجود ندارد او می گوید که حالا یک فرصت خوبی برای کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی آنچه برای مردم این کشور و بشریت است انجام دهد ترامپ همچنان می‌گوید که من بی صبرانه منتظر ملاقات با رهبر کوریای شمالی هستم “.
او همچنان افزود که رئیس وستر چین، شی جینپیگ دیدارش با رهبر کوریای شمالی را خوب توصیف کرد.
ترامپ گفت: ” هم‌زمان، متاسفانه باید اکثر تحریم ها و فشار ها علیه کوریای شمالی حفظ شود”.