ترامپ: حضار به من نخندیدند، بلکه با من خندیدند


ترامپ: حضار به من نخندیدند، بلکه با من خندیدند

«دونالد ترامپ» رئیس وستری آمریکا اخبار منتشر شده در مورد خنده حضار در جریان سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل را جعلی خواند و گفت که حضار به من نخندیدند، بلکه با من خندیدند.
ترامپ سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل را با اشاره به رونق اقتصادی آمریکا در زمان زمامداری خود آغاز کرد، مساله ای که موجب خنده حضار شد.
ترامپ در واکنش به این مساله گفت: اخبار جعلی دادند که آنها به پرزیدنت ترامپ خندیدند. مردم اوقات خوبی با من داشتند و ما با هم به آن رسیدیم. آنها به آنچه من انجام داده ام، احترام می گذارند.
رئیس وستری آمریکا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که دولت وی در کمتر از دو سال از زمان روی کار آمدن، در مقایسه با دیگر دولت های آمریکا، به دستاوردهای بیشتری دست یافته است. بسیاری از حاضران در این نشست به این سخن ترامپ خندیدند.