ترامپ: عربستان باید هزینه سربازان ما را پرداخت کند!
رئیس جمهور آمریکا گفت عربستان باید هزینه سربازان ما را که از این کشور محافظت می‌کنند پرداخت کند.