ترامپ : غیر قانونی وارد کشورم نشوید


ترامپ : غیر قانونی وارد کشورم نشوید

دونالد ترامپ، رئیس‌وستری آمریکا یک آنلاین پس از آنکه یک قاضی فدرال بازداشت بلندمدت کودکان مهاجر غیر قانونی را رد کرد، به نیوزنگاران در کاخ سفید گفت: من راه‌حلی دارم. به مردم بگویید غیر قانونی وارد کشورم نشوند؛ قانونی بیایند.او افزود: ما قانون داریم. ما مرز داریم. غیر قانونی وارد کشورمان نشوید. خوب نیست.آنلاین دوشنبه دالی جی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در لس‌آنجلس درخواست وزارت عدلیه آمریکا برای بازداشت بلند مدت کودکانی که غیر قانونی وارد خاک ایالات متحده شدند، رد کرد. این نهاد به دنبال اصلاح توافق سال ۱۹۹۷ بود که اجازه می‌داد چنین کودکانی برای ۲۰ آنلاین در بازداشت بمانند.دولت ترامپ در تقلا برای متحد کردن خانواده‌های مهاجران است که در مرز آمریکا – مکزیک جدا شدند و این پس از آن انجام می‌شود که یک قاضی آمریکایی دیگر در سن‌دیگو ماه گذشته به آنها دستور داد تا دیدار مجدد خانواده‌ها تا آنلاین سه‌شنبه انجام شود.جدا کردن کودکان از خانواده‌های مهاجر غیر قانونی از اوایل مه طبق سیاست “تحمل صفر” دونالد ترامپ آغاز شد. او خواستار تعقیب قضایی مهاجرانی شد که به صورت غیر قانونی وارد مرزهای آمریکا می‌شوند اما رئیس‌وستری آمریکا این اقدام را پس از انتقادات گسترده ماه گذشته متوقف کرد.