ترامپ: مکزیکی‌ها هیچ اقدامی درباره مسائل مرزی انجام نمی‌دهند
رییس جمهور آمریکا گفت مکزیکی‌ها تنها حرف می‌زنند و هیچ اقدامی درباره مسائل مرزی انجام نمی‌دهند.