ترامپ: پسرم برای کسب اطلاعات علیه هیلاری با روس ها دیدارکرد


ترامپ: پسرم برای کسب اطلاعات علیه هیلاری با روس ها دیدارکرد

رئیس وستر آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری ادعا کرد که قصد و نیت اصلی پسرش از دیدار با روسها در سال ۲۰۱۶، کسب اطلاعات علیه رقیب انتخاباتی وی بوده است.