تردد دراستان بوشهر ۶ درصد افزایش یافت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهرگفت:در ۱۱ روز گذشته میزان تردد خودرو‌ها در ۵۷ محور این استان درمقایسه با مدت مشابه نوروز پارسال شش درصد افزایش پیدا کرد.