ترکیب تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان اعلام شد
ترکیب تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان برای دربی اصفهان در هفته چهارم اعلام شد.