ترکیه تشکیلات جدیدی از ۱۱ گروه تروریستی را در ادلب سوریه تشکیل داده است
شبکه تلویزیونی المیادین از ایجاد تشکیلات تروریستی جدید در استان ادلب سوریه با حمایت مستقیم ترکیه نیوز داد.