تسلط ارتش ترکیه بر سد عفرین سوریهنیروهای ترکیه سدی را که آب شهر عفرین و اعزاز سوریه را تأمین می‌کند به کنترل خود در آوردند.