تشخیص نادرست داکتر باعث تخریب صورت بیمار شد +تصاویرتشخیص اشتباه بیماری یک مرد  انگلیسی موجب شد تا سرطان چشم نیمی از صورت او را تخریب کند. “دنی هانت ” ۵۸ ساله به علت گسترش سرطان، چشم سمت راست، بینی خود را از دست داد. در حالی که بیماری سرطان این مرد اهل لندن در سال ۲۰۰۸ و با نشانه های سردرد و عفونت گلو آغاز شده بود، یک داکتر بیماری او را مشکل نای تشخیص داد. این در حالی بود که داکتران یک شفاخانه احتمال دادند که این مرد از بیماری میگرن رنج می برد.

همزمان غده ای نیز در کنار چشم دنی ایجاد شده بود که با گذشت زمان بزرگتر می شد. سرانجام  با انجام یک آزمایش متخصصان  شفاخانه چشم پزشکی مورفیلد به دنی و همسرش اعلام کردند که او دچار نوعی سرطان چشم شده است. داکتران پس از برداشتن چشم راست دنی در سال ۲۰۰۹ اعلام کردند که او نیاز به مراقبت کامل دارد.

ماندی، همسر دنی در این خصوص گفت : ” همسرم مردی سالم و پرانرژی بود. او ۱۶ ساعت در آنلاین کار می کرد. او دوست داشت برای فامیلش اش همه چیز فراهم کند.”

این مرد که اکنون قادر به خوردن و آشامیدن نیست آخرین آنلاینهای عمرش را سپری می کند و بخاطر صورت وحشتناکش از حضور در اماکن عمومی پرهیز می کند. بنا به گفته این زن، کودکان  شوهرش را در خیابان بخاطر صورتش مورد استهزاء قرار می دهند.