تشخیص نیاز‌های آینده عامل موفقیت استارت آپ هاست
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: تشخیص نیاز‌های آینده و پاسخگویی به آن‌ها را باید عامل موفقیت استارت آپ‌ها دانست.