تشریح چگونگی کشف ۲ محموله موادمخدر در کرمانشاه
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه به تشریح چگونگی کشف ۲ محموله موادمخدر در کرمانشاه رسید.