تشکیلات خودگردان کارکنان خود را از گذرگاه رفح خارج می‌کند
پس از بروز تنش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس، تشکیلات خودگردان اعلام کرد تمامی کارمندان خود را از گذرگاه رفح خارج می‌کند.