تشکیل اتحادیه کسب و کار اینترنتی مهمترین اتفاق سال ۹۶/ فروش آنلاین در سال ۹۶ به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید
رضا الفت اظهار داشت: درپایان سال ۹۶ خرید اینترنتی تقریبا به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسد که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصد روبرو بوده ایم.