تشکیل دولت ائتلافی، به نفع عراق است
کارشناس مسائل بین الملل گفت: دولت ائتلافی، به نفع عراق است تا جناح‌های مختلف در دولت نماینده داشته باشند.