تشکیل مجمع سمن های جوانان، کادرسازی برای نظام است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از تشکیل مجمع ملی سمن های جوانان گفت: مهمترین هدف تشکیل این مجمع، کادرسازی برای آینده نظام است.