تشییع پیکر مطهر محمد جواهری بر دستان مردم همدان
تا ساعتی دیگر پیکر مطهر محمد جواهری شهید دفاع مقدس روی دستان مردم همدان تشییع می‌شود.