تصادف رانندگی در جاده اراک – ازنا ۴ کشته برجای گذاشت
برخورد یک دستگاه کامیون و ۴ خودروی سواری در جاده اراک – ازنا ۴ کشته برجای گذاشت.