تصادف عجیب یک دوچرخه سوار با تراموا + فیلم
یک دوچرخه سوار بر اثر بی احتیاطی خود به طرز دلخراشی با تراموا تصادف کرد.