تصاویر روز: از شناسایی لوازم قربانیان سقوط هواپیمای اندونزی تا ماهیگیری زوج‌های ترکیه‌ای
اخبار جهان در روز جمعه ۱۱ آبان با تصاویر جالبی همراه بود.