تصاویر روز: از لانه سازی هزاران مرغ ماهی‌خوار تا تظاهرات علیه خشونت مسلحانه در نیویورک
اخبار جهان در روز دوشنبه ۱۴ خرداد با تصاویر جالبی همراه بود.