تصاویر روز: از مراسم سنتی ماهیگیری در چین تا شرایط سخت کودکان کار افغان در معدن زغال سنگ
اخبار جهان در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با تصاویر جالبی همراه بود.