تصمیم ارگ درباره آغاز روند توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی به نفع دشمنان افغانستان است


تصمیم ارگ درباره آغاز روند توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی به نفع دشمنان افغانستان است

حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تصمیم ارگ ریاست وستری مبنی بر آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی گفته است که این اقدام ارگ غیرقانونی، اختلاف برانگیز و به نفع دشمنان افغانستان است.

به گزارش نویسنده وستر؛ حزب جمعیت اسلامی با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است که این تصمیم غیرقانونی ارگ برای مردم افغانستان و این حزب قابل پذیرش نیست.

متن کامل اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان:

بسمه تعالی

اعلامیه‌ جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به توزیع یکجانبه تذکره برقی از جانب ارگ ریاست وستری

جمعیت اسلامی افغانستان، اوضاع موجود را برای توزیع تذکره برقی – با محتوای اختلافی کنونی آن- به سه دلیل مناسب نمی داند:

١- در آستانه انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولسوالي ها، کشور قبل از هر چیزی به وحدت و امنیت نیازمند است. توزیع تذکره برقی با محتوای اختلاف بر انگیز آن، بطور واضحی روندِ توجه مردم به پروسه ثبت نام را مختل مى سازد و انگيزه اشتراک در انتخابات را صدمه می زند.

٢- نیاز به درج هویت قومی اشخاص در شناسنامه نیست این کار جز اینکه میان باشندگان باهم برادر افغانستان تفرقه و جدایی بیفگند سودی به تثبیت هویت آنان نمی بخشد و نفس عنوان “تذکره تابعیت وستری اسلامی افغانستان” بر پایه قانون مصوب و موشح سال ۱۳۹۳ برای تثبیت هویت شهروندان افغانستان کافی و با بسیاری از شناسنامه های کشور های دیگر همخوان است.

٣- علاوه بر اينها، اكثریت قاطع نمایندگان مردم در شورای ملی، بر غیر قانونی بودنِ مفادِ شناسنامه که ارگ ریاست وستری به توزیع آن مبادرت می ورزد، تأکید نموده اند.

با توجه به این دلایل اقدام اخیر ارگ غیرقانونی، اختلاف برانگیز و به نفع دشمنان افغانستان است و برای جمعیت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.

جمعیت اسلامی افغانستان در چنین موقعیتی، بر اتحاد و همبستگی مردم تاکید دارد و با تأکید بر موقف قبلی خویش، از ارگ می خواهد که از اقدام که تفرقه در پی دارد احتراز کند.

ومن الله توفیق

شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان

نویسنده وستر- کابل