تصمیم کمیسیون شکایات در حذف نام نامزدان از فهرست نهایی سلیقه‌ای و سیاسی است


تصمیم کمیسیون شکایات در حذف نام نامزدان از فهرست نهایی سلیقه‌ای و سیاسی است

نهادهای جامعه مدنی، حذف نام شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست کاندیدان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی را اقدام سلیقه‌ای و سیاسی خوانده، خواهان تجدید نظر کمیسیون روی این  موضوع شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ اعضای این نهادها امآنلاین دوشنبه (۱۵ اسد) در یک نشست مشترک نیوزی در کابل تاکید نمودند که کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت درگروه‌های مسلح غیر مسوول با شکایات شهروندان علیه نامزدان سلیقه‌ای وسیاسی برخورد کرده است.

هفته گذشته رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی که همزمان ریاست کمیسیون ویژه بررسی را نیز به عهده دارد، اعلام کرد که در نتیجه درج بیش از ۲۰۰ شکایت شهروندان علیه نامزدان انتخابات، نام ۲۵ تن از کاندیدان انتخابات پیشرو به اتهام داشتن افراد مسلح غیر قانونی از لیست حذف شده اند.

نهادها و فعالان مدنی حذف نام تنها ۲۵ از کاندیدان از فهرست نامزدان انتخابات توسط کمیسیون ویژه را اقدامی می‌خوانند که بدون دلیل کافی و زیر نفوذ حکومت و زورمندان اتخاذ شده است.

 صفی الله سلطانی فعال مدنی در نشست امآنلاین بیان داشت که حذف نام زورمندان و افراد دارای عضویت درگروه‌های مسلح غیر قانونی، کار درست و مطابق توقعات مردم افغانستان است، اما کمیسیون ویژه با این روند به شکل سیاسی برخورد کرده است.

آقای سلطانی گفت که ازمیان بیش از ۲۰۰ مورد شکایت علیه نامزدان، کمیسیون در ابتدا ۶۳ تن و سر انجام ۲۵ تن را از نامزدانی را که برخی درگذشته رفتار قانونی و مسوولانه شان را ثابت نیز کرده اند از لیست حذف کرده درحالی که بسیاری از نامزدان که از دید مردم مستحق حذف بودند در لیست ابقا شده و تنها اخطاریه دریافت کرده اند.

وی اقدام یاد شده کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی را عملکردی خواند که براساس سلیقه‌های سیاسی و براساس فشار حکومت و زورمندان روی دست گرفته شده و باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد.

مدینه سادات یکی دیگر از این فعالان نیز بیان داشت که جامعه مدنی با وجودی که از پروسه ملی انتخابات حمایت می‌کند اما از علمکردهای تردید برانگیز و غیر شفاف کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت نگران بوده و جهت سلامت انتخابات خواستار آنست که کمیسیون‌ها به گونه درست، قانونی و شفاف عمل کنند.

خانم سادات نیز حذف نام تنها ۲۵ تن از نامزدان از لیست نامزدان انتخابات را اقدام سلیقه ای و تردید برانگیز خوانده خواهان تجدید نظر روی این اقدام  و وضاحت دادن کمیسیون ویژه روی این موضوع شد.

خانم سادات بیان داشت که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی در عملکردشان خواست مردم را مدنظر نگیرند سلامت انتخابات صدمه خواهد دید.

مرتضی سادات یکی دیگر از این فعالان مدنی نیر در این باره تاکید کرد که به رغم ضرورت حذف نام افراد دارای عضویت درگروه‌های مسلح از لیست کاندیدان، این پروسه به شکل تردید برانگیز به پیش رفته است.

وی بیان داشت که کمیسیون ویژه نام ۲۵ تن از کاندیدان را از لیست حذف کرده بدون آنکه دراین باره وضاحت کامل داده و با همه کاندیدان به گونه یکسان برخورد کرده باشد.

این فعال مدنی خاطر نشان کرد که کمیسیون ویژه بررسی باید با برگزاری جلسات علنی شکایات علیه نامزدان را به شکل شفاف و عادلانه بررسی کرده و کسانی را که واقعا مستحق حذف از لیست نامزدان اند را از لیست حذف کنند.

این درحالی است که پیش از این نهادهای ناظر انتخابات نیز این عملکرد کمیسیون ویژه را تردید برانگیز و مطابق به سلیقه‌های سیاسی خوانده تاکید داشتند که کمیسیون‌های انتخابات به دلیل سکوت حکومت در گروگان زورمندان قرار گرفته است.

نویسنده وستر- کابل