تصویب فروش ۴۲ میلیون دلار نرم‌افزار جاسوسی به «رژیم‌های غرب آسیا» در انگلیس
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۵ تا هم اکنون فروش ۴۲ میلیون دلار نرم‌افزار جاسوسی به «رژیم‌های سرکوب گر» غرب آسیا از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر را تصویب کرده است.