تظاهرات در ولایت فاریاب به خشونت گرایید


تظاهرات در ولایت فاریاب به خشونت گرایید

اعتراضات صدها نفر در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری نماینده ویژه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری،‌ به خشونت گرایید.

به گزارش نویسنده وستر؛ شاهدان عینی می‌گویند که‌ در دومین آنلاین تظاهرات ضد حکومتی در شهر میمنه، نیروهای امنیتی به طرف معترضان شلیک کرده‌ و این تظاهرات به خشونت گراییده است.

محمد طاهر رحمانی رییس شورای ولایتی فاریاب نیز به رسانه‌ها گفت که تظاهرات که در میمنه بخاطر بازداشت قیصاری راه اندازی شده بود، در نتیجه تیراندازی نیروهای دولتی به خشونت گرایید و هفت تن در نتیجه آن زخمی شدند.

اما مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب می‌گویند که آنان تنها شلیک هوایی کرده اند و هیچ کسی زخمی نشده است.

نظام‌الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری در امور خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب، آنلاین دوشنبه (۱۱ سرطان) زمانی بازداشت شد که در یک نشست امنیتی در شهر میمنه دعوت شده بود. آقای قیصاری پس از بازداشت به کابل انتقال داده شده است.

بازداشت قیصاری که از چهره‌های ضد طالب شناخته می‌شود با موجی گسترده‌ای از واکنش‌های مردم فاریاب روبرو شده است و آنان آنلاین گذشته با راه اندازی تظاهرات ضد حکومتی خواهان رهایی قیصاری شدند.

در همین حال جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری، بازداشت قیصاری را دسیسه ناجوان مردانه خوانده و گفته که عدم رهایی قیصاری نارضایتی مردم را به دنبال داشته و زمینه ساز بحران در شمال کشور خواهد شد.

نویسنده وستر- فاریاب