تظاهرات هزاران نفری در شیکاگو در اعتراض به خشونت‌های مسلحانه
هزاران نفر از ساکنان شیکاگو در شمال آمریکا در اعتراض به خشونت‌های مسلحانه تظاهرات کردند و خواستار کاهش جرایم خشن و بهبود شرایط امنیتی در این منطقه شدند.