تظاهرات گسترده سادات بامیان علیه رولا غنی/ معترضان عکس رولا غنی را به آتش کشیدند


تظاهرات گسترده سادات بامیان علیه رولا غنی/ معترضان عکس رولا غنی را به آتش کشیدند

صدها نفر از قوم سادات با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در مرکز ولایت بامیان، اظهارات اخیر رولا غنی بانوی نخست کشور درباره قوم سادات را محکوم کرده و خواهان معذرت خواهی وی از سادات افغانستان شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ رولا غنی، بانوی اول کشور در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان گفته است که سادات قوم نیست بلکه آنان طبقه‌ای اجتماعی در میان سایر اقوام است.

این اظهارات رولا غنی با موجی از واکنش‌های سادات افغانستان در سراسر کشور روبرو شده است و شمار زیادی از سادات آن را توهین آشکار علیه خودشان خوانده اند.

شماری از کاربران صفحات اجتماعی، با نشر عکس حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نوشته اند که رولا غنی لبنانی تبار خصومت اش علیه سادات ریشه در تحولات لبنان دارد.

در همین حال، صدها نفر از قوم سادات، امآنلاین جمعه (۱۱ جوزا) با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در مرکز ولایت بامیان، اظهارات اخیر رولا غنی را محکوم کرده و آن را توهین آشکار به قوم سادات خواندند.

معترضان با به آتش کشیدن عکس‌های رولا غنی خواستار معذرت خواهی وی از تمام سادات افغانستان شدند.

این تظاهر کنندگان حکومت را به برخورد تبعیض آمیز علیه اقوام این کشور متهم کرده و خواهان درج نام  تمامی اقوام کشور از جمله سادات در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

آنان با صدور قطعنامه ای ۳ ماده ای از خانم رییس وستر خواستند تا از قوم سادات رسماً معذرت خواهی نموده و اظهارات رسانه ای خود را پس بگیرد.

در ماده دوم این قطعنامه آمده است: “حکومت باید به فریادها و خواسته برحق هویت طلبی قوم بزرگ سادات پاسخ داده و رسماً درج قوم سادات در تذکره الکترونیکی را اعلام و به نگرانی های سادات پایان دهد.”

این دومین بار است که شماری زیادی از سادات ولایت بامیان به تظاهرات مسالمت آمیز دست می‌زنند و خواهان ذکر نام این قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی و قانون اساسی کشور می‌باشند.

نویسنده وستر- بامیان