تظاهرکنندگان بورکینافاسویی محاکمه عوامل خشونت را خواستار شدند
صد‌ها نفر از مردم بورکینافاسو روز شنبه در پایتخت این کشور تجمع کردند و محاکمه عاملان خشونت‌های قومی اخیر را در بورکینافاسو خواستار شدند.