تعرفه‌های جدید برق برای پرمصرف‌ها/ اعمال خاموشی برای مشترکان پرمصرف دولتی
کسری ۶ هزار مگاواتی برق باعث شد، تا وزارت نیرو برنامه برخورد با پرمصرف‌ها را در دستور کار قرار دهد و تعرفه‌های جدید را با حمایت از ستاد اقتصاد مقاومتی برای مشترکان خانگی و دولتی در نظر بگیرد.