تعلل اردن در بازگشایی مرز با سوریه
ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، اعلام کرد کشورش تنها زمانی مرز سوریه را باز می‌کند که آماده باشد.