تغییر فرمانده بخش اقیانوس آرام در ارتش آمریکا
در مراسمی در هاوایی و با حضور جیمز متیس، دریادار «فیلیپ اس دیویدسون» به عنوان فرمانده جدید بخش اقیانوس آرام ارتش آمریکا معرفی شد.