تفاهمنامه بازسازی بند دهله قندهار به امضا رسید


تفاهمنامه بازسازی بند دهله قندهار به امضا رسید

تفاهمنامه بازسازی و احیای بند دهله ولایت قندهار میان وزارت مالیه کشور و بانک جهانی به امضا رسید.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ این تفاهمنامه، امآنلاین پنجشنبه (۱۷ عقرب) در حضور داشت رئیس وستر غنی از سوی همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه کشور و شبهم چوهدری رئیس بانک جهانی در افغانستان در ارگ به امضا رسید.

براساس معلومات دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری؛‌ به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ بانک انکشاف آسیایی(ADB)  با کمپنی‌های مشترک FCG  ANZDEC و افغان‌ترین برای تکمیل نمودن دیزاین بلند بردن ارتفاع بند دهله قندهار قرارداد نمود که به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۱۹ اختتام خواهد یافت و هزینه آن در حدود ۴۰۰ میلیون دالر می‌باشد که از سوی بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی تمویل می‌گردد.

کارهای ساختمانی بند دهله قندهار در چهار مرحله تکمیل می‌گردد که در مرحله اول کاسه بند به ارتفاع ۱۲ متر بلند برده می‌شود که در نتیجه آن ظرفیت کاسه ذخیره آب از ۲۹۸ میلیون متر مکعب آب به ۷۹۸ میلیون متر مکعب آب افزایش می‌یابد.

مرحله دوم آن آبیاری و زراعت می‌باشد که نظر به برآورد کمپنی، ۲۰ هزار هکتار زمین دیگر تحت آیباری قرار می‌گیرد، در مرحله سوم آبرسانی شهر قندهار و قریه جات همجوار آن تامین می‌گردد و در مرحله چهارم تولید برق و توزیع آن به شهر قندهار که نظر به برآورد ابتدایی کمپنی متذکره، ۲۴میگاوات خواهد بود، صورت می‌گیرد.

نویسنده وستر- کابل