تفاهمنامه عرضه خدمات صحی و تولید دوا به امضا رسید


تفاهمنامه عرضه خدمات صحی و تولید دوا به امضا رسید

تقاهمنامه عرضه خدمات صحی و تولید دوا، میان وزارت صحت عامه و یک شرکت خصوصی خارجی به امضا رسید.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ریاست وستری با نشر نیوزنامه‌ای گفته که این تفاهمنامه امآنلاین سه‌شنبه (۲ اسد) طی یک مراسم ویژه در ارگ در حضور داشت رییس وستر غنی، میان داکتر فیآنلاینالدین فیآنلاین وزیر صحت عامه و بی آر شیتی رییس شرکت “بی آر اس” که در شهر دوبی امارات متحده عربی فعالیت دارد به امضا رسید.

براساس این تفاهمنامه، خدمات صحی بخصوص در عرصه‌های اداره و مدیریت برای شفاخانه وزیر محمداکبرخان و شفاخانه شیخ زاید فراهم خواهد شد و یک بخش تولید ادویه‌جات با کیفیت نیز ایجاد می‌گردد که ادویه را به شکل ابتدایی آن وارد و بعد از بسته بندی، به بازار عرضه می‌نماید و در مرحله دوم این تسهیلات توسعه پیدا می‌کند تا ادویه‌جات به صورت کامل در افغانستان تولید شود.

نویسنده وستر- کابل